Skip to navigation

Skip to content

 • US
 • Finland
 • Australia
 • Slovak
 • Czech
 • Polish
 • Turkish
 • Norway
 • Denmark
 • Sweden
 • Greek
 • Français
 • Italiano
 • Espanol
 • Deutsch
 • English

Castrol Moto

DONINGTON PARK 25/03/2011 | RACE PREVIEW

 

DONINGTON

Donington Park

25/03/11

Length
4023 m
Longest Straight
550 m
Width
25 m
Left Turns
5
Right Turns
10
Pole position
Left
circuit-diagram
circuit flag

W tym roku po raz kolejny na torze Donington Park,w hrabstwie Leicestershire, odb?d? si? wy?cigi Superbikes. Niedawno ponownie otwarty czterokilometrowy tor wy?cigowy to miejsce, gdzie 23 lata temu rozpocz??a si? historia mistrzostw. W 2010 roku tor zosta? wykluczony z kalendarza w zwi?zku z problemami finansowymi, które nie pozwoli?y na zorganizowanie wy?cigów Formu?y 1. Nowo otwarty obiekt znów gwarantuje wra?enia sportowe na najwy?szym poziomie.